Życie i pontyfikat Jana Pawła II

Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał mu...