Zwierzęta budują

W bezkresnych tropikalnych oceanach napotkać można zadziwiające tętniące życiem oazy. Kiedyś myślano, że to kamienne lasy. Dopiero w XVIII wieku młody francuski biolog Jean-Andre Peysonnel rozwikłał tajemnicę tych zadziwiających organizmów. Te wiszące ogrody wokół których bujnie rozwija się życie, są dziełem polipa koralowca – małego zwierzęcia wyposażonego w parzydełka i otwór gębowy, pełniący też rolę odbytu. Polip jest pierwszym stadium koralowca. Kilkaset milionów lat temu pierwsze formy życia poszukiwały architekta krajobrazu, który zbudowałby twierdzę zabezpieczającą je przed furią wulkanów i cyklonów dewastujących tworzącą się planetę. Rafa koralowa to rozległy plac nieustającej budowy. Mimo chaotycznego wyglądu, ten skomplikowany organizm przestrzega dominującej roli słońca, które wabi koralowce ku powierzchni. Koralowiec jest niezwykle zdolnym architektem pejzażu. Stworzył ekosystem, w którym nic się nie marnuje, wszystko podlega utylizacji umożliwiając rozwój bujnego życia.