Zwierzęta budują

Na długo przed ludźmi liczne zwierzęta umiały budować sobie domy, które stały się natchnieniem dla pierwszych architektów. Te spartańskie, świetnie zintegrowane z otoczeniem mieszkania na miarę, odpowiadają na te same potrzeby, co nasze: zapewnienie rodzinie ochrony przed aurą i niebezpieczeństwami oraz wychowywanie potomstwa. Konstrukcje zbudowane z dostępnych materiałów: drewna, liści albo gliny, za pomocą dziobów, łap albo zębów, świadczą o architektonicznym geniuszu zwierząt. Na przykładzie czterech zwierzą zobaczymy, jak można zbudować dom, nie niszcząc otoczenia. Od wyboru materiałów i miejsca, poprzez kształt, każda z tych budów uświadamia nam, że budowanie dla siebie uczy budowania dla innych