Zostawili swój ślad – wspomnienie

Wspomnienia o Tadeuszu Mazowieckim.