Zostawili swój ślad – wspomnienie

Wspomnienia o Sławomirze Mrożku, Teresie Toranśkiej, Joannie Chmielewskiej i Edmundzie Niziurskim.