Zostawili swój ślad – wspomnienie

Wspomnienie o Barbarze Piaseckiej-Johnson, Jarosławie Śmietanie i Marku Jackowskim.