Zostawili swój ślad – wspomnienie

Wspomnienia o Marii Fołtyn, Lucynie Winnickiej, Jerzym Nowaku i Lidii Korsakównie.