Zostawili swój ślad – wspomnienie

Wspomnienie o Tadeuszu Kozłowskim, Karolu Jakubowiczu i Łucjanie Szołajskim.