Zostawili swój ślad – wspomnienie

Wspomnienie osób, które zmarły w ciągu ostatniego roku. Aktorzy: Marian Kociniak, Andrzej Kopiczyński, Marek Bargiełowski, Halina Skoczyńska.