Zostawili swój ślad – wspomnienie

Wspomnienie o aktorkach: Ninie Andrycz, Małgorzacie Braunek i Annie Przybylskiej.