Żołnierze z Monte Cassino

Kpr. Ludwik Skomorowski z 5. batalionu Strzelców, miał 28 lat kiedy zginał. Uwolniony z sowieckich katorg i więzień przez gen. Andersa, by stoczyć bitwę o ojczyznę daleko od niej. Podzielił los wielu innych żołnierzy, którzy przemierzyl