Żołnierze z Monte Cassino

Odcinek poświęcony jest pamięci wybitnego dowódcy gen. Władysława Andersa, symbolu chwały żołnierza polskiego, który uosabiał niezłomną postawę Polaka na obczyźnie.