Żołnierze z Monte Cassino

Za Monte Cassino walczyło wielu żołnierzy innych narodowości i wyzwań, dlatego na cmentarzu na włoskim wzgórzu, obok rzymskich katolików, pochowani są grekokatolicy a także żołnierze wyznania mojżeszowego. W pierwszym odcinku Anna Popek