Żarty i Bardy

Zaproszenie od kabaretu OTTO przyjęli tym razem grupy Czołówka Piekła i Fair Play Crew oraz bardzo popularny niegdyś zespół Trzeci Oddech Kaczuchy. Gośćmi specjalnymi byli Jacek i Andrzej Zielińscy, czyli Skaldowie. W Loży Żartów