Zakochaj się w Polsce

Bory Tucholskie to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce. Zachowały się tu stanowiska rzadkich gatunków roślin oraz zwierząt. W 2010 roku Bory Tucholskie otrzymały statut Rezerwatu Biosfery. W tym rejonie Polski można też zob