Zakochaj się w Polsce

Chełm to dawne miasto wojewódzkie, z białym niedźwiedziem w herbie i największy obecnie ośrodek miejski przy granicy Unii Europejskiej. Położony jest na Polesiu Wołyńskim, na styku wschodniej i zachodniej słowiańszczyzny. Historia miasta i jego mieszkańców jest nierozerwalnie związana z kredą, a Chełmskie Podziemia Kredowe w 1994 roku zostały wpisane do rejestru zabytków i są unikatem na skalę światową.