Zakochaj się w Polsce

Tomasz Bednarek odwiedza przepiękny skansen - Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W scenerii tego miejsca rozmawia o Wielkanocy - najstarszym i najważniejszym ze wszystkich chrześcijańskich świąt. Polska tradycja to nie tylko powszechnie znane, piękne obrzędy związane z Wielkanocą oraz poprzedzającym ją Wielkim Tygodniem, ale również znane zwyczaje o zasięgu regionalnym. Wielkanocna symbolika - wymowna i nacechowana emocjonalnie przeniknęła też do sztuk plastycznych oraz do muzyki. Polską tradycją jest piękna muzyka paschalna. Najstarsze polskie pieśni kościelne to właśnie pieśni wielkanocne. Tłumaczono je z języka łacińskiego dodając polskie zwrotki. Niekiedy teksty polskie przeplatały się z łacińskimi. Słowa najstarszej polskiej pieśni wielkanocnej “Chrystus zmartwychwstan jest” znaleziono w dokumencie z 1365 roku. Śpiewana jest do dziś.