Zakochaj się w Polsce

Wśród industrialnego krajobrazu południowego Śląska Pszczyna ujmuje elegancją pejzażu i dworską architekturą. Niegdyś lato spędzał tu wybitny barokowy kompozytor Georg Phillipp Teleman, a później rezydował cesarz Wilhelm II - zachwycony nie tylko łowieckimi terenami, ale również urodą i wdziękiem pszczyńskiej księżnej Daisy. Dziś można tu odbyć podróż w przeszłość odwiedzając doskonale zachowany zamek pszczyński, a także odwiedzić tradycyjną wieś i zagrodę największych europejskich ssaków - żubrów. Pszczyna nazywana perłą Górnego Śląska to kolejne miejsce w Polsce, w którym nie sposób się nie zakochać.