Zakochaj się w Polsce

Wśród industrialnego krajobrazu południowego Śląska Pszczyna ujmuje elegancją pejzażu i dworską architekturą. Niegdyś lato spędzał tu wybitny barokowy kompozytor Georg Phillipp Teleman, a później rezydował cesarz Wilhelm II - zachwycony