Zakochaj się w Polsce

Hrubieszów to najdalej wysunięte na wschód Polski miasto. Od wieków był zróżnicowany etnicznie i wyznaniowo - obok siebie mieszkali tu katolicy, prawosławni i Żydzi. Zabytkową wizytówką miasta jest wciąż czynna cerk