Zakochaj się w Polsce

Radomsko to miasto, w którym można usiąść na najdłuższej drewnianej ławce w Polsce. Liczy ona 94 metry długości i jednocześnie może na niej siedzieć aż 190 osób. Patronką Radomska jest Jadwiga Andegaweńska, którą wybrano na króla Polski na zjeździe szlachty w Radomsku w 1384 roku. Jednym z najważniejszych zabytków miasta jest dawny ratusz miejski. Budynek został wzniesiony w 1859 w stylu eklektycznym z charakterystycznymi wieżami w narożnikach. Obecnie znajduje się w nim siedziba Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego - historyka i badacza Radomska oraz okolic. Pierwsze w Europie Otwarte Muzeum Żydowskie składa się z 50 wmurowanych w chodniki, kamiennych tablic, o wymiarach 50 na 60 centymetrów. Upamiętniają one ważne wydarzenia i miejsca związane z liczną społecznością żydowską zamieszkującą Radomsko przed II wojną światową. W jednej z dzielnic miasta, dawnej wsi Stobiecko Miejskie, znajduje się tzw. zagroda tatarska. Wybudował ją w 1875 roku cieśla Adam Gałwa. Radomsko jest rodzinnym miastem braci Różewicz. Pamięć o Januszu Różewiczu – poecie, Stanisławie Różewiczu – reżyserze i Tadeuszu Różewiczu – dramaturgu, pielęgnowana jest w Radomsku na każdym kroku.