Zakochaj się w Polsce

Kolejnym przystankiem w trakcie wędrówki szlakiem najpiękniejszych miejsc w Polsce będzie Żyrardów i jego okolice. Miasto jest młode – założono je w I połowie XIX wieku. W pierwszym etapie zbudowano zakłady przemysłowe, w drugim ruszyła budowa osady fabrycznej. Była ona przykładem nowoczesnej urbanistyki, podzielonej na dzielnicę robotniczą oraz dzielnicę urzędniczą.