Zakochaj się w Polsce

Woliński Park Narodowy został utworzony w 1960 roku. Obejmuje środkową część wyspy Wolin, jeziora i 15 kilometrowy pas klifowego wybrzeża Bałtyku. Charakterystyczna dla tego parku jest buczyna pomorska, można spotkać w nim największego gniazdującego