Zakochaj się w Polsce

Woliński Park Narodowy został utworzony w 1960 roku. Obejmuje środkową część wyspy Wolin, jeziora i 15 kilometrowy pas klifowego wybrzeża Bałtyku. Charakterystyczna dla tego parku jest buczyna pomorska, można spotkać w nim największego gniazdującego w Polsce drapieżnika: bielika. Na terenach, na których dziś malowniczo położone miejscowości wkomponowane są w soczystą zieleń lokalnych lasów, przez setki lat toczyły się walki. Osadnictwo wczesnośredniowieczne trwało od schyłku VIII wieku. Schronienia tutaj szukali wikińscy banici oraz przyszli królowie. Obecnie Woliński Park Narodowy jest miejscem idealnym dla osób, które lubią czuć wiatr we włosach oraz przebywać z dala od zgiełku wielkich miast, za to naprawdę blisko natury.