Zakochaj się w Polsce

Park Krajobrazowy Dolina Bobru obejmuje obszar, na którym w niedalekiej odległości położone są aż 3 jeziora zaporowe, a malowniczo meandrująca rzeka w dolinie, oddziela pasma górskie Sudetów Zachodnich. Niemal w całości, bo aż w 98%, położony jest w zlewni rzeki Bóbr. Utworzono go, aby chronić wartości historyczne, kulturowe ale przede wszystkim, by otaczać opieką jego najciekawszy przyrodniczo odcinek - Dolinę Bobru. Bóbr wypływając z Jeleniej Góry wcina się pomiędzy Wzgórze Krzywoustego Górę Siodło i Górę Gapy. Siła erozji sprawiła, że rzeka stworzyła tu niezwy - kle malowniczą dolinę 4 kilometrowy Borowy Jar - który oddziela pogórze Izerskie po lewej i Góry Kaczawskie po prawej.