Zakochaj się w Polsce

Park Krajobrazowy Dolina Bobru obejmuje obszar, na którym w niedalekiej odległości położone są aż 3 jeziora zaporowe, a malowniczo meandrująca rzeka w dolinie, oddziela pasma górskie Sudetów Zachodnich. Niemal w całości, bo aż w