Zakochaj się w Polsce

Zamek w Kórniku jest jednym z najpiękniejszych romantycznych zamków w Polsce. Wraz z otaczającym go parkiem został wpisany na listę Pomników Historii RP. W historycznych murach warowni można spotkać ducha Białej Damy, a tutejsza