Zakochaj się w Polsce

O Strzelnie mówi się, że to miasto nadal pozostaje nieodkryte. Niegdyś było ważnym punktem na trasie Szlaku Piastowskiego. Początki miasta nie są dokładnie znane, ale datuje się je około połowy XII wieku. Było ono wtedy własnością Klasztoru w