Zakochaj się w Polsce

Malownicze doliny, tajemnicze jaskinie i charakterystyczne białe ostańce. Mnogość historycznych zamków i warowni budowanych na skałach, których wysokość dochodzi niejednokrotnie nawet do 30 metrów – to właśnie najważniejsze cechy charakteryzujące Wyżynę Krakowsko–Częstochowską. Dlaczego region ten nazywany jest „Jurą” i jak powstają znane ostańce skalne? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy w dzisiejszym odcinku programu.