Zakochaj się w Polsce

Nysa nazywana jest Śląskim Rzymem. W XVIII wieku została przeobrażona w twierdzę, której rozbudowa trwała 140 lat. Podczas I wojny światowej znajdował się tu obóz jeniecki, w którym przetrzymywany był m.in. Charles de Gaulle. Miasto kryje w sobie wiele zabytków. Jeden z najcenniejszych to niewątpliwie bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki - potężna i zdecydowanie górująca nad całym miastem. Tuż obok niej znajduje się dzwonnica ze skarbcem św. Jakuba. Jednym z charakterystycznych dla miasta zabytków jest Piękna Studnia, nazywana perłą nyskiego baroku. Została wykonana w II połowie XVII wieku przez Wilhelma Hellewega, nadzorcę arsenału nyskiego. Ważąca 1600 kg krata została zwieńczona dwugłowym orłem habsburskim i jest doskonałą ilustracją umiejętności nyskiego cechu kowalskiego.