Zakochaj się w Polsce

Dziś odwiedzimy Kock -jedno z najstarszych miasteczek Lubelszczyzny, nazywane miastem historii. Kock otrzymał prawa miejskie w 1417 roku, ale jego udokumentowana historia sięga X wieku. Miejsce to kojarzone jest z postacią sławnego cadyka i ostatnią bitwą kampanii wrześniowej. Można tu podziwiać piękny klasycystyczny pałac i kościół, multimedialne muzeum historyczne i przepiękną naturę. Swój rozwój miasto zawdzięcza magnackiemu rodowi Firlejów oraz nowoczesnemu podejściu i reformatorskiej odwadze księżnej Anny Jabłonowskiej.