Zakochaj się w Polsce

Jego malownicze położenie na wysokim skalnym cyplu, ponad lasami, stawia go w gronie najbardziej oryginalnych rezydencji arystokratycznych w Europie. Zamek Książ, nazwany dolnośląskim Wersalem, przez ponad cztery stulecia należał do potężnego pruskie