Zakochaj się w Polsce

Odwiedzamy Słupsk – miasto, które było niegdyś siedzibą książąt pomorskich. Do dziś zachowała się w nim intrygująca baszta czarownic. Można tu też obejrzeć największą na świecie kolekcję dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Pierwsze ślady osadnictwa w rejonie Słupska pochodzą z epoki brązu, zaś pierwsza wzmianka źródłowa wymieniająca go jako miasto pochodzi z 1269 roku i odnosi się do grodu położonego na terenie obecnej starówki i jej okolic.