Zakochaj się w Polsce

Tym razem gościmy w Bolesławcu. Zwiedzanie kolorowego miasta ceramiki rozpoczynamy na rynku, gdzie przed wiekami w karczmie Pod Złotym Aniołem stołował się cesarz Ferdynand I. Wciąż na elewacji budynku można zobaczyć rokokową płaskorzeźbę anioła. Na