Zakochaj się w Polsce

Tym razem odwiedzamy Brodnicę – miasto z wyjątkowym, bo trójkątnym rynkiem. Z łatwością można odnaleźć w nim jedną z najwyższych wież gotyckich w Polsce. Wyjątkowe zabytki miejskie zachowały się w bezpośrednim sąsiedztwie ponad stu jezior. Istniał tu zbudowany przez Krzyżaków zamek, z którego ocalała tylko ośmioboczna, 50-metrowa wieża – to dziś najwyższa gotycka wieża na wschód od Wisły. Oprócz niej można zwiedzać piwnice zamkowe, które dla Krzyżaków były pomieszczeniami gospodarczymi. W Brodnicy zachował się średniowieczny układ zabudowy miasta. Z jednej strony ogranicza go rzeka, a z drugiej ulica przebiegająca wzdłuż dawnej fosy, okalającej niegdyś miejskie mury. Pozostałości XIV-wiecznych murów obronnych wpisane są do rejestru zabytków.