Zakochaj się w Polsce

Płock to miasto, do którego chce się wracać, dlatego odwiedzamy je ponownie. Leży nad szeroką doliną Wisły, a jego historia jest ściśle związana z rzeką. Nie przez przypadek pogańscy Słowianie na naturalnej skarpie założyli pierwszy gród, który dał początek kolejnym siedzibom mazowieckich władców. Tu krzyżowały się też ważne szlaki handlowe – lądowe i rzeczne. Płock wiele zawdzięcza Konradowi Mazowieckiemu, który na przełomie XII i XIII wieku położył fundamenty pod silne Księstwo Mazowieckie, a w 1237 roku nadał miastu akt lokacyjny. Aby lepiej poznać dzieje Płocka trzeba się cofnąć do wieku XI – do czasów panowania Władysława Hermana, pradziadka Konrada...