Zakochaj się w Polsce

Tym razem docieramy do Lubartowa – miasta, które otrzymało przywilej lokacyjny 29 maja 1543 roku. Jego nazwa wiąże się z rodami właścicieli: Firlejów herbu Lewart i Sanguszków pochodzących od legendarnego Lubarta. Najokazalszym budynkiem w Lubartowie jest pałac, który powstał w miejscu zamku zbudowanego przez Firlejów. Budynek pierwotnie był przysadzistą konstrukcją, która częściowo spłonęła w 1705 roku. Pałac został odbudowany w stylu barokowym przez księcia Pawła Karola Sanguszkę.