Zakochaj się w Polsce

Tym razem docieramy do Lubartowa – miasta, które otrzymało przywilej lokacyjny 29 maja 1543 roku. Jego nazwa wiąże się z rodami właścicieli: Firlejów herbu Lewart i Sanguszków pochodzących od legendarnego Lubarta. Najokazal