Zakochaj się w Polsce

W średniowieczu w każdą środę tygodnia odbywał się tu jeden z największych targów w Europie. W bogatym mieście żyli dostatnio zamożni kupcy. Nie jest więc zaskoczeniem, że to tu odkryto skrywany przez wieki skarb. Dziś jesteśmy w Środzie Śląsk