Zakochaj się w Polsce

Góra to miasto, które stanowi swoistą bramę otwierającą Dolny Śląsk na Wielkopolskę. Jej lokacja miała miejsce około 1280 roku, z ręki księcia Henryka III Głogowskiego. Już w XV wieku Stare Miasto w Górze otoczone było ceglano-kamienną fortyfikacją o szerokości 2 i wysokości do 12 łokci, czyli około 6 metrów. Dziś pozostałości muru wpisane są na listę zabytków. Wejście do miasta stanowiły cztery bramy. Przy zachodniej nazywanej Głogowską, w XV wieku wybudowano wieże. Ta sześciokondygnacyjna budowla przetrwała do dzisiaj. Do połowy XVIII wieku strażnik miejski wybijał godziny na wieży za pomocą uderzenia młotem w dzwon. Dziś Wieża Głogowska okazjonalnie pełni funkcję miejsca wystaw i ekspozycji. Pozostałości średniowiecznego muru obronnego znajdują się pomiędzy wieżą Głogowską, a przebudowaną basztą. Charakteryzuje go wiązanie gotyckie, nazywane też polskim. Mury umocnione były dwunastoma lub trzynastoma wieżami strażniczymi. W Górze warto zwiedzić także późnogotycki kościół pod wezwaniem Bożego Ciała, o barokowym wnętrzu. Świątynię wybudowano na przełomie XV i XVI wieku.