Zakochaj się w Polsce

Argentyńskie rytmy, domy bez okien, jedna z największych gotyckich świątyń na Śląsku oraz malowniczy Zamek Piastów Śląskich. Wszystko to znajduje się w położonym nad Odrą Brzegu. Pierwsze zapiski o mieście pochodzą z XIII wieku. Brzeg w swoim herbie zachował tradycje osad rybacko – handlowych. Na początku XVI wieku do Brzegu przybyło wielu włoskich architektów. Renesansowe akcenty widoczne są na Zamku Piastów Śląskich. W Brzegu wiele jest blendów, czyli ślepych okien, które świadczyły o statusie i zamożności właściciela. W mieście znajduje się wiele parków, które zajmują ponad 90 ha powierzchni miasta.