Zainwestuj w marzenia

Reżyser otrzymuje pismo z Urzędu Skarbowego. Zaniepokojony widmem wizyty w urzędzie reżyser, szuka pomocy w biurze „Twoja Kariera”.