Zainwestuj w marzenia

Szczepan tonie w obowiązkach służbowych. Nawet zatrudnienie stażysty Kuby na niewiele się zdało. Chcąc sprostać temu wyzwaniu, udaje się po poradę do Anielaka.