Zaginione skarby

Losy dzieła Pietera Brueghela młodszego (1564-1638). To malowana opowieść o barwnie przedstawionym konflikcie światopoglądowym i moralnym. Obraz był ozdobą kolekcji Stanisława hrabiego Ursyn Rusieckiego do roku 1934. Wtedy hrabia przekazał go w darze Muzeum. W chwili utraty, w 1941roku, właścicielem obrazu było Muzeum Narodowe w Krakowie.