Zaginione skarby

Najmniejsze, pięciocentymetrowe dzieło ulubionego malarza króla Henryka VIII – Hansa Holbeina młodszego. W 1941 roku miniatura znalazła się w wykazie niemieckich narodowych dóbr kultury. Trafiła do rejestru wraz z tym, co było na