Zaginione? Ocalone? Historie zawodów różnych

Sprawdzamy, na czym polega zawód garncarza.