Z wieszaka historii

W tym odcinku prof. Lucyna Rotter przedstawia historię rozwoju technologii i zagadnień społecznych, które wynikały z powstawania nowych tkanin, krojów, projektów i idących za nimi zmian społecznych i norm estetycznych. Od listka