Z widokiem na Wawel

Słowo „Targowica” stało się synonimem zdrady narodowej. Czy jednak motywacje członków konfederacji były wyłącznie negatywne? Co wiedzie do zdrady w polityce i jakie są jej rodzaje, czy raz podjęta decyzja może zrodzić trwałą postawę u następnych pokoleń? Gośćmi programu są: prof. Andrzej Nowak historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor syntezy dziejów Polski i badacz historii XIX i XX wieku, dr hab. Henryk Głębocki, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca dawnych i współczesnych nurtów polskiej i rosyjskiej myśli politycznej.