Z widokiem na Wawel

Gdzie dopatrywać się źródeł siły nowożytnej Rzeczypospolitej? W udanej polityce Jagiellonów, czy jeszcze wcześniej w fundamentach rozwoju państwa, jakie położył Kazimierz Wielki. Historycy w studio zastanawiają się, czy to wówcza