Z widokiem na Wawel

Początek roku akademickiego prowokuje do pytania, na ile dzisiejsze studia różnią się od tych, sprzed wielu wieków, czy studenci mają te same zwyczaje a rektorzy podobną władzę? Po co dawni żacy grali z kotami w kości i co mógł kupić profesor teologii za swoje uposażenie. Czy dawne uczelnie w różnych cywilizacjach łączyła wspólna idea nauki? Gośćmi programu są: dr hab. Tomasz Graff historyk z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i dr hab. Wiktor Szymborski historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego.