Z widokiem na Wawel

Czy Harbin w Mandżurii można nazwać polskim miastem? Jaki był wkład Polaków w budowę kolei wschodniochińskich i gdzie napotykano trudności? Sto lat po otwarciu naszego konsulatu w Harbinie historycy przypominają o polskich echach na Dalekim Ws