Z widokiem na Wawel

Ataki na World Trade Center w 2001 r. wyznaczyły nowy rozdział historii. Świat zaczął bardziej interesować się wpływem radykalnego islamu na politykę, ale nie dostrzegł, że w Stanach Zjednoczonych religia też pełni istotną rolę jako fundament państwa. W programie Wawel amerykaniści odkrywają religijne podstawy polityki amerykańskiej. Goście: dr Paulina Napierała amerykanistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka w zakresie roli religii w polityce Stanów Zjednoczonych, dr Marcin Fatalski amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca historii i współczesnych problemów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych.