Z widokiem na Wawel

Ataki na World Trade Center w 2001 r. wyznaczyły nowy rozdział historii. Świat zaczął bardziej interesować się wpływem radykalnego islamu na politykę, ale nie dostrzegł, że w Stanach Zjednoczonych religia też pełni istotną rolę jako fundament państwa