Z widokiem na Wawel

Od wybuchu powstania styczniowego minęło ponad 150 lat, ale pamięć o tym wydarzeniu nie zanika. Jest wyraźnie niejednolita oraz obecna pod różnymi postaciami. Pamięć o bohaterstwie krzyżuje się z pamięcią o klęsce powstania, tworząc przeciwsta