Z widokiem na Wawel

Od wybuchu powstania styczniowego minęło ponad 150 lat, ale pamięć o tym wydarzeniu nie zanika. Jest wyraźnie niejednolita oraz obecna pod różnymi postaciami. Pamięć o bohaterstwie krzyżuje się z pamięcią o klęsce powstania, tworząc przeciwstawne nurty. W ich obrębie trwa nieustająca dyskusja. Gośćmi programu są: prof. dr hab. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr Krzysztof Kloc z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.