Z widokiem na Wawel

Azja Środkowa staje się obszarem coraz chętniej odwiedzanym przez turystów, ale i zaczyna być obiektem zainteresowania politycznego oraz gospodarczego. Czy następuje odrodzenie dawnych szlaków handlowych wiodących przez te tereny, a może znów imperia prowadzą tutaj swą wielką grę? Gośćmi programu są: dr Leszek Sykulski, Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie i dr Łukasz Burkiewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie.